รายละเอียดการสั่งซื้อ

ชื่อผลิตภัณฑ์: 3003 แผ่นเพชรอลูมิเนียม

อุณหภูมิล้อแม็ก: 3003 ชั่วโมง22

ขนาด: 7ฟุต โดย 7feet

ลวดลาย: 5 บาร์

ปริมาณ: 20 ตัน

บรรจุแผ่นอลูมิเนียมเพชร บรรจุแผ่นดอกยางอลูมิเนียม